met andere ogen

met andere ogen
kijk ik naar jou

zie een ouwe kerel en
voel de jonge vertrekken

zie een jonge vrouw
de oude duwen

een paard brengt mij
bij de verloren tijd
en terug

 

december 2003
Nini Salet