helden

als we afspreken wil je dan
geen kleren dragen, dan kijk ik
met de doppen van mijn hand
als we afspreken, blijf je dan
tot je fossiel geworden bent

de paleontoloog hakt rond
de resten, fluistert teder
bij de dichter zit het hondje
ik voel het aan de botten
dit gesteente is hun band

 

september 2002, Nini Salet