Moiwana 1986

er is geen razende snelheid
er is verloren tijd

er zijn geen boze geesten
maar radeloze nabestaanden

op een wreed afscheid volgt
verdorring van de gemeenschap

komt winta bij mijn oren met
een goddelijk bevel tot overleven

2006,
Nini Salet